riskassessor.nl risk assessment voor (noordzee)stranden, recreatieplassen en aangewezen zwemwaterlocaties in Nederland Dit is een afgeschermde website voor Risk Assessors, voor publieke informatie verwijzen wij u door naar de website van de Stichting NIVZ